Zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi.

 

Čistá 173, 294 23  Čistá         IČO: 00105368       e-mail: info@zdcista.cz          tel.: 601 576 687

 

Představenstvo Zemědělského družstva Čistá u Mladé Boleslavi

svolává dle zákona č. 90/2012 Sb.

Členskou schůzi, která se bude konat v pátek 19.5.2023 od 1700 hodin v Kulturním domě v Čisté.

 Program:

 

1) Zahájení

2) Procedurální záležitosti

3) Zpráva o činnosti představenstva v roce 2022

4) Výroční zpráva, účetní závěrka 2022

5) Zpráva kontrolní komise

6) Schválení zástavy areálu ZD pro revolvingový úvěr

7) Schválení účetní závěrky za rok 2022

8) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023

9) Diskuze, usnesení, závěr

  

S podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze je možné se seznámit v sídle družstva v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hod.

 

Na členské schůzi můžete nahlásit požadavky na naturálie pro rok 2023.

Případné dividendy plánujeme zaslat na účty nebo složenkou jako v loňském roce.

 Změnu účtu nebo doručovací adresy, prosím nahlaste na sekretariát družstva.

 

za  představenstvo Tomáš Bartoš         

   předseda představenstva