Představenstvo Zemědělského družstva Čistá u Mladé Boleslavi

svolává dle zákona č. 90/2012 Sb.

Členskou schůzi, která se bude konat

v pátek 5.4.2019 v 1800 hodin v Kulturním domě v Čisté. 

Program:

1) Zahájení

2) Procedurální záležitosti

3) Zpráva o činnosti představenstva v roce 2018

4) Výroční zpráva, účetní závěrka 2018 a návrh na rozdělení zisku 2018

5) Zpráva kontrolní komise

6) Schválení účetní závěrky za rok 2018

7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019

8) Diskuze, usnesení, závěr

Na členské schůzi se budou nahlašovat požadavky na naturálie pro rok 2019 .

                                                                                   předseda představenstva  Tomáš Bartoš