Představenstvo Zemědělského družstva Čistá u Mladé Boleslavi

svolává dle zákona č. 90/2012 Sb.

Členskou schůzi, která se bude konat 

v pátek 26.6.2020 od 1600 hodin v areálu ZD Čistá 173

Program:

1) Zahájení

2) Procedurální záležitosti

3) Zpráva o činnosti představenstva v roce 2019

4) Výroční zpráva, účetní závěrka 2019

5) Zpráva kontrolní komise

6) Schválení účetní závěrky za rok 2019

7) Schválení auditora pro  ověření účetní závěrky za rok 2020

8) Diskuze, usnesení, závěr

Dovolujeme si Vás  tímto požádat o včasné navrácení vyplněných plných mocí (obálka se zpáteční adresou je přiložena), případně o informaci, zda se členské schůze zúčastníte na tel. 601 576 687.

                                                                                   předseda představenstva  Tomáš Bartoš