Projekt

REKONSTRUKCE, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Č. 173 ZD ČISTÁ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a provozních výdajů administrativní budovy. V rámci stavebních opatření bude provedeno zateplení objektu (stěn, soklů, střech), výměna stávajících výplní otvorů a výměna zdroje tepla vč. rekonstrukce otopné soustavy.

EVROPSKÁ UNIE Výsledek obrázku pro eu logo

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výsledek obrázku pro ministerstvo průmyslu a obchodu logo