Představenstvo Zemědělského družstva Čistá u Mladé Boleslavi

svolává dle zákona č. 90/2012 Sb.

 Členskou schůzi,

 která se bude konat v pátek 6.4.2018 v 1800 hodin v Kulturním domě v Čisté.

 Program:

 1) Zahájení

2) Procedurální záležitosti

3) Zpráva o činnosti představenstva v roce 2017

4) Výroční zpráva, účetní závěrka 2017 a návrh na rozdělení zisku 2017

5) Zpráva kontrolní komise

6) Schválení účetní závěrky za rok 2017

7) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018

8) Výplata dividend

9) Diskuze, usnesení, závěr

   Na členské schůzi se budou nahlašovat požadavky na naturálie pro rok 2018 .