Zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi.

 

Čistá 173, 294 23  Čistá         IČO: 00105368       e-mail: info@zdcista.cz          tel.: 601 576 687

 

Představenstvo Zemědělského družstva Čistá u Mladé Boleslavi

svolává dle zákona č. 90/2012 Sb.

Členskou schůzi, která se bude konat v pátek 14.6.2024 od 1700 hodin v Kulturním domě v Čisté.

 Program:

 

1) Zahájení

2) Procedurální záležitosti

3) Zpráva o činnosti představenstva v roce 2023

4) Výroční zpráva, účetní závěrka 2023

5) Zpráva kontrolní komise

7) Schválení účetní závěrky za rok 2023

8) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024

9) Diskuze, usnesení, závěr

  

S podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze je možné se seznámit v sídle družstva v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hod.

 

Na členské schůzi můžete nahlásit požadavky na naturálie pro rok 2024.

 Změnu účtu nebo doručovací adresy, prosím nahlaste na sekretariát družstva.

 

za  představenstvo Tomáš Bartoš         

   předseda představenstva