Čistá 17. května 2021

Vážení členové,

 představenstvo posoudilo možnost konání členské schůze v souladu se zákonem č. 191/2020 Sb., o opatření ke zmírnění epidemie SARS COV-2, jeho hlavou IV., § 19, odst. 1, a rozhodlo uskutečnit náhradní členskou schůzi metodou per rollam.  Body, které by byly předmětem jednání řádné členské schůze budou projednány touto náhradní formou  a písemně předložené usnesení bude schváleno korespondenčním hlasováním. 

Cílem této formy schválení výsledků, které musí učinit členská schůze, je především snaha ochránit členy družstva proti možné nákaze virem SARS COV-2, ale zároveň všem členům podat informaci o činnosti v roce 2020 a umožnit jim zaujmout stanovisko k předloženým bodům.

      Připravené podklady: 

  1. Hospodářské a ekonomické ukazatele za rok 2020 – ukazují výsledky dosažené v hospodářské činnosti, vyjadřují náklady a výnosy, které vedly k dosaženému výsledku hospodaření.
  2. Příloha k účetní závěrce.
  3. Výroční zpráva za rok 2020
  4. Výsledky hospodaření za rok 2020
  5. Rozdělení zisku za rok 2020
  6. Informační dopis
  7. Smlouva o výkonu funkce
  8. Hlasovací lístek – návrh usnesení

Tento podepsaný lístek je nutné vrátit na družstvo. Člen se vyjádří ke každému bodu zvlášť s tím, že nehodící se volbu škrtne.

Vrátit lístek je nutné do 15 dnů. Poslední termín pro vrácení hlasovacího lístku je pátek 16.června 2021.

Pokud se lístek nevrátí, bude považováno, že člen hlasuje proti.

Po ukončení hlasování budete písemně zápisem informováni o výsledku hlasování.

 S případnými dotazy se obracejte na sekretariát družstva. Předem děkujeme za Váš odpovědný přístup k této formě hlasování.

 Věříme, že příští jednání již proběhne osobním způsobem, bez rizika možnosti pandemického nakažení.

S přáním pevného zdraví za Zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi.

 Tomáš Bartoš

předseda představenstva